> ศูนย์การแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีน แปลจีนเป็นไทย แปลจีนเป็นอังกฤษ
bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

chinese-Thai translation แปลภาษาจีนศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น  เปิดให้บริการด้านการแปลภาษาจีน ทั้งภาษาจีนกลาง (Simplified Chinese) และภาษาจีนไต้หวัน (Traditional Chinese) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้เปิดให้บริการแปลภาษาจีนตามคู่ภาษาต่างๆ ดังนี้

  • แปลภาษาจีนกลางเป็นภาษาไทย (Simplified Chinese into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนกลาง (Thai into Simplified Chinese translation)
  • แปลภาษาจีนไต้หวันเป็นภาษาไทย (Traditional Chinese into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนไต้หวัน (Thai into Traditional Chinese translation)
  • แปลภาษาจีนกลางเป็นภาษาอังกฤษ (Simplified Chinese into Thai translation)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง (English into Simplified Chinese translation)
  • แปลภาษาจีนไต้หวันเป็นภาษาอังกฤษ (Traditional Chinese into English translation)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนไต้หวัน (English into Traditional Chinese translation)

       ทีมงานด้านภาษาจีนของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง โดยในกรณีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยนั้น เรามีนักแปลชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งจากประเทศจีนและประเทศไต้หวันเป็นผู้แปลเอกสาร ซึ่งบุคลากรของทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น นั้นมีความแตกฉานเป็นอย่างมากทั้งภาษาไทยและภาษาจีนจึงทำให้
สามารถ่ายถอดและแปลเอกสารภาษาจีนออกมาได้อย่างถูกต้องตามต้นฉบับทุกประการ

       นอกจากนี้ เรายังมีนักแปลเจ้าของภาษาชาวจีนทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และนักแปลเจ้าของภาษาชาวไต้หวันเป็นผู้แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนกลางและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนไต้หวัน ซึ่งทีมงานนักแปลของทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นนั้น ได้สำเร็จหลักสูตรภาควิชา
ภาษาไทยทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาภาษาไทยในประเทศจีนและบางท่านยังได้มาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจนจบการศึกษา และนักแปลบางท่านได้พำนักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเมืองไทยโดยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ตามมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาภาคเอกชนชั้นนำต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ใช้บริการแน่ใจได้ว่าเราสามารถแปลเอกสารภาษาไทยของท่านเป็นภาษาจีนกลางและจีนไต้หวันได้อย่างแม่นยำ และถูกต้องทุกประการ

     ส่วนงานแปลภาษาจีนกลาง/ไต้หวันเป็นภาษาอังกฤษ หรือกลับกันนั้น ศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นมีนักแปลคุณภาพชาวจีนที่มีผลงานแปลที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งนักแปลของเราทุกท่านล้วนมีความแตกฉานในภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาแม่ของตน พร้อมทั้งมีองค์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอย่างดีมาก จึงทำให้สามารถแปลเอกสารในลักษณะนี้ได้อย่างถูกต้อง สละสลวย และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

      สำหรับเอกสารสำคัญทางกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาจีนลงนามรับรองเพื่อนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ในชั้นศาลหรือนำใช้งานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั้น ทางเรามีนักแปลภาษาจีนที่สามารถลงนามรับรองในเอกสารฉบับแปลที่มีความสำคัญต่างๆ เหล่านี้ได้อีกด้วย  โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 02-730-9933-4 ,092-595-9933


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลภาษาจีนบางส่วน

ธนาคารแห่งประเทศไทย  ใช้บริการแปลเอกสารด้านการเงินจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง
Central Department Store (บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด) ใช้บริการแปลโบรชัวร์แนะนำห้างสรรพสินค้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง
มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด (Stamford University) ใช้บริการแปลโบรชัวร์แนะนำมหาวิทยาลัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท JWR จำกัด (ผู้จัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair) แปลโบรชัวร์แนะนำงานแสดงสินค้าด้านเพชรพลอยและเครื่องประดับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
Thatcham (Thailand)Co. Ltd ใช้บริการแปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท ชุติอิ วูเซน จำกัด ใช้บริการแปลฉลากกาแฟสำเร็จรูปจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
MI Tech Co.,Ltd. ใช้บริการแปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด ใช้บริการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน

ภาษาจีน (汉语 - 漢語 - Hànyǔ - ฮั่นอวี่, 华语 - 華語 - Huáyǔ - หัวอวี่ หรือ 中文 - Zhōngwén - จงเหวิน) เป็นภาษาที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคน โดยมีผู้พูดภาษาจีนหลักๆ อยู่ในประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) และยังมีการใช้ภาษาจีนอีกมากมายหลายประเทศทั่วโลกโดยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยผู้ที่สืบเชื้อสายจีนที่ไปตั้งรกรากในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยที่ภาษาจีนกลางสำเนียงปักกิ่งหรือแมนดารินจัดว่าเป็นสำเนียงมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศจีน และยังมีภาษาจีนท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปที่ใช้ตามแต่ละภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ อาทิ ภาษาจีนกวางตุ้งมักนิยมใช้ในการสื่อสารกันในฮ่องกงและมาเลเซีย ภาษาจีนไต้หวันเป็นภาษาราชการในประเทศไต้หวัน และภาษาจีนแต้จิ๋วที่นิยมพูดกันสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เป็นต้น
ภาษาจีนถือเป็นภาษาราชการที่สำคัญที่ใช้กันในองค์การสหประชาชาติ (UN) นอกเหนือไปจาก  ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน


สถานทูตจีนประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 57 รัชดาภิเษก กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02-245-7033  (แผนกกงสุล)
เว็บไซต์ : http://www.chinaembassy.or.th

สถานทูตจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ นายเผิง เหวินตุง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 111 ถ.ชางโล เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (6653) 272419
โทรสาร : (6653) 276125

สถานทูตจีนประจำจังหวัดสงขลา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถ.สะเดา สงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (6674) 322034, 325045
โทรสาร : (6674) 323772

ที่มาบางส่วนจาก:
http://th.wikipedia.org
http://www.chinaembassy.or.th


TAG

 

 

นักแปลจีน
สถานฑูตจีน
เรียนต่อจีน
วีซ่าประเทศจีน
ที่ตั้งสถานฑูตจีน
แผนที่สถานฑูตจีน
เบอร์โทรสถานฑูตจีน
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีน
เมืองสำคัญในจีน
วีซ่าเมืองจีน
ศึกษาต่อประเทศจีน
ความสัมพันธ์ไทย-จีน
เอกสารขอวีซ่าไปจีน

 

แปลภาษาจีน
รับแปลภาษาจีน
แปลจีน
แปลจีนเป็นไทย
แปลไทยเป็นจีน
แปลจีนเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นจีน
รับจ้างแปลภาษาจีน
แปลจีนไต้หวัน
แปล
ล่ามจีน
ล่ามจีน-ไทย
ล่ามจีน-อังกฤษ

แปลบทความจีน
แปลจดหมายภาษาจีน
แปลสัญญาภาษาจีน
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลเอกสารขอวีซ่า
แปลรับรองโสดเป็นจีน
แปลหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
แปลเอกสารราชการเป็นจีน
แปลโฉนดที่ดินเป็นภาษาจีน
แปลรายงานการประชุม
แปลอีเมลจีน
แปลเอกสารขอวีซ่า